Programul Echo - Schools

eco-schoolsIn anul 2010, Scoala Gimnaziala Nr 19, s-a inscris in Programul Eco-Schools, program mondial, pentru managementul mediului, coordonat la nivel internaţional de Fundaţia de Educaţie pentru Mediul Inconjurător (FEE) si susţinut de Uniunea Europeană, UNESCO şi UNEP (Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu).

Obiectivele aderarii la acest program, au fost urmatoarele:

1. Formarea la elevi a unui comportament adecvat fata de mediu prin sensibilizarea si constientizarea acestora fata de problemele de mediu.

2. Implicarea activa a elevilor, in rezolvarea problemelor de mediu prin actiuni concrete, cum ar fi valorificarea deseurilor reciclabile, infrumusetarea salilor de clasa, a holurilor amenajarea spatiului verde din jurul scolii, etc.

3. Dezvoltarea spiritului civic la elevi si cunoasterea legilor ce se refera la protectia mediului.

 

4. Colaborarea cu comunitatea locala si stabilirea unor parteneriate cu scoli din Romania sau din lume, ce desfasoara acest program.

5. Obtinerea statutului de Eco-Scoala si a premiului simbol "Steagul Verde".

In data de 23 mai 2013, a avut loc evaluarea activitatilor desfasurate in cadrul acestui program, pentru perioada 2010-2013.

Comisia de evaluare:

- CCDG, Bucuresti - Presedinte- d-na prof. dr. DINCA Cornelia

- ISJ, Brasov- Insp specialitate- d -na prof. GAVRILA Mariana

- APM, Brasov - Consilier principal- d-na BUCUR Elena.

         In data de 05.10. 2013, in cadrul Seminarului CCDG, Bucuresti, a fost inmanat "Steagul Verde" , conferindu-i scolii noastre, titlul de "Eco- Scoala".

Şcoala noastră a fost reevaluată ȋn septembrie 2015 şi apoi ȋn  mai 2017 de către aceeaşi comisie,  păstrându-şi titlul de “Eco Şcoală” şi “Steagul Verde” .

Ȋn plus, pentru rezultate deosebite obţinute de elevii şi cadrele didactice din şcoală ȋn cadrul Proiectului Mondial Eco Şcoala, Şcoala Gimnazială Nr. 19 Braşov a obținut şi “Trofeul Eco Şcoala”(2015-2017, 2017-2019).

 diploma

Bucuresti - 05.10.2013 - Inmanarea premiului "Steagul Verde"

 inmanarea premiu steagul verde     inmanarea premiu steagul verde 2

 

ACTIVITATI DESFASURATE IN CADRUL PROGRAMULUI:   prezentare.ppt

 

 

coltul verde din clasa mea

 

 Micii ecologisti

 

panou

 

hol2

hol1